Základné údaje o spoločnosti Sonimex.
Firma SONIMEX bola založená v roku 1990.
SONIMEX, s.r.o. sa špecializuje na distribúciu a predaj autobaterií a autosúčiastok pre všetky typy vozidiel. Na tieto činnosti nadväzuje podpora užívatelov a poskytovanie školení na všetky distribuované produkty.

Už od roku 1990 sa SONIMEX zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom.

Sonimex - veľkoobchod
Veľkoobchod je určený pre registrovaných partnerov našej spoločnosti, ktorých radi zaregistrujeme po predložení živnostenského listu, alebo výpisu z obchodného registra z ktorého je zrejmé oprávnenie k podnikaniu v oblasti predaja náhradných dielov.

Sonimex - maloobchod
Maloobchod plne podporuje predaj našim stálym zákazníkom pomocou predaja zo skladu prípadne predaj objednávkovým spôsobom. Pre našich stálych zákazníkov máme vypracovaný spôsob bonusového predaja so zľavami. Bližšie informácie a spôsob registrácie na našom predajnom mieste.